Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť SWEET LIFE, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Urxova 4, 080 05 Prešov

IČO: 47 776 021
DIČ: 202 409 0288
IČ DPH: SK 202 409 0288

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2929913246/1100

IBAN: SK97 1100 0000 0029 2991 3246

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 908 03 73 73

E-mail: info@toskania.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 3044/P